Til innhold

Avinor Oslo-flygplats - Årets projekt

Förberedd på framtidens reseupplevelser, utformad för effektivitet och låga servicekostnader. Projekt Norge har utsett utbyggnadsprojektet på Avinor Oslo-flygplats (T2) till årets projekt för 2016

Förberedd på framtidens reseupplevelser, utformad för effektivitet och låga servicekostnader. Projekt Norge har utsett utbyggnadsprojektet på Avinor Oslo-flygplats (T2) till årets projekt för 2016

Datanätverket (IT-infrastrukturen) är en central del i en nybyggnation, inte minst på en flygplats, och ska tillhandahålla tjänster till de flesta aktörerna som arbetar med byggnationen. För att säkerställa god samverkan och bästa möjliga koordination mellan IT-facket och alla övriga tekniska projekt så tidigt som möjligt under byggfasen, valde byggherren för utbyggnadsprojektet på Avinor Oslo-flygplats att tidigt inkludera IT-infrastrukturen under projekteringsfasen.

Vårt ansvar i projektet
Vi tilldelades IT-infrastrukturuppdraget inom ramen för T2-projektet och valde att samarbeta med Skarpe för att genomföra leveransprojektet. Vi ansvarade för detaljprojekteringen och byggandet av datanätet i flygplatsens nytillkomna områden, medan Skarpe ansvarade för projektledningen och alla projektrelaterade stödfunktioner (PMO).

Inom ramen för uppdraget skulle vi också ansvara för att kartlägga och fixa alla tekniska gränssnitt mellan datanätverket och övriga tekniska tjänster som t.ex. säkerhetskontroller, incheckningsautomater, servicediskar, telefoni, trådlöst nät och åtkomstkontroller. Vi ville vara säkra på att utförandet och den täta uppföljningen med cirka 40 sidoentreprenörer skedde som planerat och tilldelade därför särskilda roller som infrastruktursamordnare och gränssnittsansvariga.

Inom IT-uppdraget ansvarade man för leveranser som var kopplade till sidoentreprenörernas arbete med telefoni, övervakningsskärmar, Private Mobile Radio (PMR) och ett trådlöst nätverk (WLAN).

Läs gärna mer om projektet och genomförandet på Skarpes hemsida.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100