Til innhold

Cisco Partner Day 2017

Hit bjuds alla samarbetspartners in till en dag med specialiserat innehåll, uppdateringar samt utblick mot framtiden. På årets event var det konferencieren Odd Magnus Williamson som guidade oss genom den fackmannamässiga delen under dagen och kvällen middag med prisutdelning som gick av stapeln på Scandic Fornebu den 12 maj. Under kvällens sociala arrangemang delades Cisco Awards ut. Och i år rodde vi i land inte mindre än 6 priser + pris för årets raket.

Cisco Capital Partner of the Year 2016

Hos den här Cisco-partnern ligger fokus på att tillhandahålla en helhetslösning för sina kunder. Här förstår man värdet av att integrera Cisco Capitals finansieringslösningar och program tidigt i säljfasen och att ha ett nära samarbete med Cisco Capital. Man har stor finansieringsvolym och finansieringspenetration på Ciscos maskinvaru- och serviceförsäljning både inom ”Commercial” och ”Enterprise”. Partnern har haft en +7 % ökning i sin finansieringspenetration i likhet med förra året och är Cisco Capital Norges största partner.

Commercial Partner of the Year 2016

 

Services Partner of the Year 2016

Service handlar till stor del om att vi har bra metoder för hur vi tar vara på våra gemensamma kunder. Under de senaste åren har årets servicepartner ägnat mycket tid åt att revidera och förnya sin servicestrategi med tanke på just detta. Som en del av processen har man byggt upp ett nytt serviceteam med uppgift att säkra kvaliteten i samtliga led samt optimera servicepotentialen mot kunderna, men också gentemot Cisco. Resultatet är imponerande, hög kundnöjdhet och ständig tillväxt, år ut och år in.

Architectural Excellence SP Architectures 2016

I en värld där vi inte bara pratar om molnbaserade tjänster, utan där det har blivit vår nya verklighet, har den här partnern verkligen lyckats. Tillsammans med Cisco har man rönt stora framgångar inom området Enterprise Routing, där målet är att man på ett optimalt och enkelt sätt lyckas sammankoppla företag, både till sjöss och till lands, via fiber och satellit med datacenter som placerats ut på olika platser i världen.

Enterprise Partner of the Year 2016

Enterprise är vårt segment som omfattar 50 av våra största kunder i Norge som: Statoil, Aker och Hydro. Årets Enterprise-partner har ökat sitt fokus på, vad de kallar för “kundresor” och lägger ned mycket tid på att förstå både kundernas affärsmässiga och tekniska behov. Detta har man med stor framgång lyckats med genom egna branschlösningar i Norge, för både kunderna, sig själv och Cisco.

Architectural Excellence Security 2016

Under en längre tid har den här partnern byggt upp ett säkerhetskoncept där hela Ciscos säkerhetsarkitektur är representerad. Konceptet har tagits väl emot på marknaden och det finns många fler spännande projekt på en gång. Partnerna har gjort stora satsningar inom området säkerhet – detta bevisas inte minst av det faktum att man är beredd att utlokalisera stora delar av sin konsultapparat för att öva på våra produkter.. Den här partnern utmanar Cisco när det gäller hur vi som bolag ska vidareutveckla vår säkerhetsportfölj, och är en god samarbetspartner i vårt arbete med de strategiska fallen, har varit en viktig bidragande orsak till att Cisco Norge har haft en sådan tillväxt inom Security och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.

Årets raket

Med det här priset vill man beskriva hur det känns att ha myror i baken. Du kan bara inte sitta still, det kliar och du mår dåligt av pessimistiska kollegor, kunder eller samarbetspartners. Vinnaren av årets pris är själva symbolen för den här beskrivningen, detta gäller både högt som lågt, och har ett brinnande hjärta för Collaboration och är en god ambassadör för Cisco Spark. Årets raket är Arne Magnus Soland

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100