Til innhold
Digitalisering

Digitalisering – vägen framåt

Vi ser nya möjligheter till spännande förändringar på vägen till digitalisering. Nu är det dags att bygga vidare på det vi redan har, vidga våra vyer och förbereda oss inför en digital framtid.

Många upplever att de är för sent ute och dåligt förberedda inför de nya kraven på digitalisering, inte minst vad gäller tekniken. Mer generellt handlar det om att gå från en situation där IT-utvecklingen i företaget styrs av akuta behov och utmaningar, till en situation där IT-lösningen går i linje med och styrs av företagets affärsbehov.

Möjligheterna är överväldigande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att digitalisering handlar om grundläggande ting, som nätverk, infrastruktur och förändringsvilja. Vi glömmer fort att de fyrkantiga lådor som tidigare stod i datarummet – och som idag i allt högre utsträckning befinner sig i molnet – faktiskt är viktiga byggstenar i framtidens digitala samhälle.

Vi är på väg in i framtiden i rasande fart. Låt oss jobba tillsammans som ett team och uppnå unika framgångar.

 

Vad krävs för att vi ska lyckas med digitalisering?

Vi kan inte bara ösa på med ny teknik och tro att det ska leda till vidareutveckling. Vi måste se till att tekniken utnyttjas på bästa sätt och uppfyller de nya kraven från våra kunder och anställda. Digitalisering är ett vitt begrepp och i det här sammanhanget talar vi om processen när information, produkter, tjänster och processer tar steget från en fysisk till en digital tillvaro.

Men digitalisering handlar också om nya sätt att jobba, tänka och organisera företag och samhällsfunktioner. Och om på vilket sätt vi bygger allt från nätverk och datacenter till elnät och offentliga tjänster.

Syftet med digitalisering är alltid att åstadkomma förändring av något slag. Och för att digitaliseringen ska bli effektiv måste du se till att förändringen blir bestående. Den största utmaningen är därför att anpassa förändringarna till omgivningen.

 

Skicka, lagra och beräkna allt

En digital verksamhet är ett företag eller en organisation som har genomfört den digitala omvandlingen. Det vill säga ett företag som har förstått att man måste kunna skicka, spara och beräkna allt, och som använder den insikten till att utveckla företaget och förstärka dess konkurrenskraft.

 

Är du redo för den digitala resan?

Vår förmåga att skapa värden framöver är direkt kopplad till vår förmåga att ställa om till en digital värld. Globalisering, stora datamängder (Big Data), sensorteknik, Internet of Things, nya digitala affärsmodeller och ett kontinuerligt fokus på innovation förändrar konkurrenssituationen för många verksamheter. Förändringarna sker snabbt. Sju av tio norska företag menar att digitaliseringen är nödvändig för att de ska vara konkurrenskraftiga om fem år. För att hjälpa företag med deras digitala resa har vi tagit fram en e-bok. Med denna lilla bok om digitalisering och en titt in i framtiden vill vi förmedla budskapet att det etablerade, den kunskap vi redan har, lösningarna vi redan har utvecklat och investerat i, är grunden för det vi ska bygga framöver. Och att vi hittills inte träffat på något företag som har så dåliga förutsättningar att vi inte har kunnat hjälpa till med att göra verksamheten, och i synnerhet IT-lösningen ”future ready”, ”nätverksklar” och redo att möta de nya kraven från kunder och anställda i dessa spännande tekniktider.

Det viktigaste budskapet är egentligen följande: Det är inte för sent att påbörja den digitala resan, oavsett var du står idag.

 

Ge IT-säkerheten tillräckligt med uppmärksamhet

Utmaningarna på det digitala området skär tvärs genom kommuner, sektorer och företag. Förändringstakten är en utmaning för säkerhetsarbetet. Företagen ansvarar själva för skyddet av de egna tillgångarna och för att rusta sig mot cyberangrepp. Säkerheten är en hörnsten i den digitala grundmuren och bör absolut ingå i planeringen av den digitala omvandlingen.

 

En bra samarbetspartner

Ett bra tips är att hitta en duktig samarbetspartner. En partner som förstår dina utmaningar, erbjuder rådgivning och löser problemen tillsammans med dig. Digitaliseringen av samhället skapar hela tiden nya värden och utvecklingsmöjligheter, men utökar samtidigt kontaktytorna mot det vi önskar skydda. Då kan det kännas tryggt att ha en pålitlig samarbetspartner som hjälper till med IT-säkerheten under digitaliseringsprocessen.

 

Vi finns tillhands för dig!

Ta gärna kontakt med oss för ett samtal om digitalisering, säkerhet eller nätverksinfrastruktur. Vi hjälper dig gärna att bygga den digitala grund som behövs i digitaliseringens tidevarv!

 

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100