Til innhold
Global IT-attack.Vad gör vi på Telenor Inpli?

Global IT-attack. Vad gör vi på Telenor Inpli?

Global IT-attack. Vad gör vi på Telenor Inpli?

Under de senaste dagarna har vi hört från USA och Storbritannien att Rysslandsstödda hackare står bakom en stor, global attack. Enligt media påverkas miljontals av routrar. Vi på Telenor Inpli står i beredskap och övervakar utvecklingen noggrant.

Hos oss arbetar vårt Security Operation Center (SOC) aktivt med att övervaka hot och se till att våra kunder är väl rustade mot attacker. Vad vi vet om den rapporterade cyberattack:

– Den har ”varit igång” sedan 2015, och är därför inget nytt. Vad som nu har kommit ut de senaste dagarna är bara en officiell anmälan från myndigheterna i USA och Storbritannien.
– Vi vet att de attackerar för infrastrukturutrustning.
– Användningen av svagheter i den gamla programvaran, svaga lösenord och direkt tillgång till utrustning från Internet. SNMP, SMI, Telnet etc.

I linje med den nationella säkerhetsmyndigheten (NSM), rekommenderar vi företag att följa dessa tips för routrar och annan nätverksutrustning:

• Se till att alla enheter har uppdaterad programvara.
• Låt inte okrypterade anslutningar mellan klienter från internet och kundtjänstmedarbetare. Säker anslutning via VPN (Virtual Private Network) rekommenderas.
• Management Interface på nätverkskomponenter bör inte utsättas för Internet. Nätverks- och routershantering ska endast göras från utvalda kunder på det interna nätverket.
• Standardlösenord som levereras med routrar och switchar bör bytas ut omedelbart.  Se till att ha ett bra system för hantering av lösenord. Till exempel är det inte rekommenderat att återanvända lösenord på flera enheter i nätverket.
• Använd om möjligt tvåfaktorsautentisering.

Den här varningen handlar huvudsakligen om Cisco-infrastrukturutrustning och här hittar du deras rekommendation:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180416-tsa18-106a

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100