Til innhold

Telenor Inpli har Cybersäkerhet i fokus!

Vågar du vänta på att bli attackerad?

I takt med att samhället blir mer och mer digitalt, har också cyberbrottsligheten ökat. Bland företag och organisationer med över 500 anställda i Sverige uppger tre av fyra att de drabbats av dataintrång, och mörkertalet är stort, särskilt bland små bolag. Detta enligt en Sifo-rapport från december 2019, på uppdrag av Telenor. Intrången kostade i snitt 30 miljoner kronor att hämta sig från, vilket är en tredubbling jämfört med 2018*. I samma rapport listas osäker persondatahantering som en av de allvarligaste säkerhetsmissarna på en arbetsplats, och om cyberbrottslingarna kommer över felaktigt hanterade personuppgifter kan detta användas som bevis för att arbetsplatsen brister mot befintliga regelverk, så som GDPR och uppgifterna kan användas i utpressningssyfte.

I och med Corona har nätbrottsligheten ökat ytterligare. Nu satsar Telenor Inpli stort inom cybersäkerhet för att vi ska kunna hjälpa dig att prioritera den! 

Hitta säkerhetshålen i din infrastruktur innan någon annan gör det!

 

”Vi hittade en möjlighet att manipulera lösenordshantering, som kunnat utnyttjats till att hindra all försäljning.”

”Vi hittade en server som vi skulle kunnat stänga ner helt utifrån.”

”Vi kunde komma åt budgetunderlag i pdf-format.”

”En serie av sårbarheter ledde till åtkomst av en CV-databas med över tusen ansökningar där vi dessutom kunde gå in och tacka ja eller nej …”

De här citaten kommer från våra Certifierade Etiska Hackare och är bara ett urval av säkerhetshål som de har funnit när företag, kommuner och andra organisationer har anlitat oss för att utföra en Sårbarhetsanalys. Gemensamt för cyberbrottslingar är att de utnyttjar luckor i ditt företags eller organisations IT-miljö för att komma åt känslig information, sabotera eller manipulera. Så kallad Ransomware, en typ av skadlig programvara, kan låsa viktiga filer för att utpressa er på pengar. Genom Sårbarhetsanalysen upptäcker vi luckorna och hjälper er att göra något åt dem innan skadan redan är skedd.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Vår Sårbarhetsanalys utförs av Certifierade Etiska Hackare, säkerställer att kraven från NIS-direktivet uppfylls och är självklart anpassad efter just din verksamhet och dina behov. Våra kunder är alltifrån privata företag till kommuner, regioner och andra typer av organisationer. Vi tar fram en rapport med identifierade och prioriterade sårbarheter – information som kan användas som underlag i en riskanalys – samt konkreta förslag till en säkrare IT-miljö. Efter avslutad Sårbarhetsanalys kan vi självklart bistå er med hjälp att utföra rekommenderade åtgärder, gå igenom er interna miljö, utföra penetrationstester etc. om så önskas.

* NTT Security, Risk: Value Report 2019

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100