Til innhold

Rädda Barnen och Telenor Inpli samarbetar för tryggare internet till alla barn

Den snabba digitaliseringen har förenklat vardagen och öppnat upp nya kanaler för engagemang och delaktighet. Samtidigt riskerar de som saknar internet hemma att hamna på efterkälken. Därför genomför Rädda Barnen och Telenor Inpli ett pilotprojekt i Hjällbo som ska ge fler barn bättre tillgång till trygg uppkoppling.

Sverige ligger sedan länge i framkant när det gäller digitalisering; enligt rapporten Internet och svenskarna 2017 är 94% uppkopplade. Många av tjänsterna på internet har förvandlats till oumbärlig infrastruktur – inte minst för barn och unga, menar Peter Karlsson, Inköps- och servicechef på Rädda Barnen.

– Många skolor förväntar sig att eleverna gör research digitalt och skoluppgifterna ska ofta både laddas ner och lämnas in online. Även föräldrarna kommunicerar allt oftare med skolan och varandra via e-post och sociala medier, säger Peter.

Internet på lika villkor

Genom projektet På Lika Villkor erbjuder Rädda Barnen, i samverkan med näringslivet och det offentliga, lokala mötesplatser där barn och ungdomar från ekonomiskt och socialt utsatta områden kan få hjälp med allt från läxläsning till myndighetskontakter. Då krävs trygg och stabil internetuppkoppling och det är här Telenor Inpli kommer in i bilden.

Den 15 mars 2018 installerade Telenor Inpli en molnbaserad hotspot-lösning med 4G-uppkoppling i Rädda Barnens möteslokal i Hjällbo i nordöstra Göteborg. På så sätt ska fler få tillgång till säkert internet, även utanför skolans öppettider.

Trygghet, tillgänglighet och flexibilitet

Enligt Lena Lindblad, IT-chef på Rädda Barnen, är det framför allt tre anledningar till att de testar Telenor Inplis lösning:

– Den säkra brandväggen med parental control är avgörande för att barnen ska vara trygga och skyddade online. Tjänsten är dessutom molnbaserad vilket innebär att vi kan komma igång snabbt vid oförutsedda händelser, säger hon och nämner flyktingströmmen 2015 som ett exempel.

Den tredje anledningen är att uppkopplingen är mobil med stabil täckning, även om det inte finns fiberkablar och telefonledningar i närheten.

– Vi måste vara flexibla och finnas där barnen finns utifrån deras behov, understryker Lena.

Fler möteslokaler kan stå på tur

Om pilotprojektet faller väl ut är målsättningen att införa nätverkslösningen på fler platser i landet. Visionen är att, tillsammans med lokala aktörer, öka barnens delaktighet, inflytande och förbättra skolresultaten.

– För oss är det här ett projekt som känns helt rätt – vi kan här bidra med teknik och kunnande för att göra skillnad på riktigt, säger Sanja Krantz som är kommunikatör på Telenor Inpli. Hon berättar att de har ytterligare nio enheter som är redo att installeras i fler möteslokaler.

Om På lika villkor

På Lika Villkor är en satsning från Rädda Barnen för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. På lika villkor finns i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

Verksamheten i Västra Götaland startades av Rädda Barnen 2008 och drivs lokalt av fyra projektledare. Det kommer ca 50 barn till lokalen varje vecka och utöver det bedrivs kontinuerlig verksamhet på skolor och fritidsgårdar.

Om Telenor Inpli

Telenor Inpli är ett av Skandinaviens ledande specialist- och tjänsteföretag inom nätverk, kommunikation och IT-infrastruktur. Om pilotprojektet med Rädda Barnen blir framgångsrikt kommer Telenor Inpli att skänka sammanlagt tio wifi-paket och stå för installationen.

Om den tekniska lösningen

Den tekniska utrustningen består av Meraki MX64W från Cisco. Lösningen är en så kallad “All in one”-box med brandvägg, switch och wifi-accesspunkt. Lösningen är helt fristående med egen internetaccess via en 4G-dongel, med möjlighet att spärra viss trafik.

För mer information, kontakta:

Sanja Krantz, Kommunikatör, Telenor Inpli
E-post: sanja.krantz@telenorinpli.se
Telefon: +46 (0)734 12 03 93

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100