Til innhold

Storkontrakt till Telenor Inpli

Storkontrakt till Telenor Inpli – Tillrättalägger för digitalisering av Oslo kommuns tjänster

(Oslo 23 januari 2017) Telenor Inpli och Oslo kommun har ingått två viktiga avtal i väntan på kommunens nya, stora driftsavtal. Avtalen gäller nätverksutrustning och telefondrift.

– Detta gör oss till en viktig samarbetspartner i arbetet med att digitalisera Oslo kommun. Därför är vi väldigt stolta över att Oslo kommun har bestämt sig för att fortsätta samarbetet med oss, säger administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen på Telenor Inpli.

Vi har varit leverantör till Oslo kommun i sex år och nu fått förnyat förtroende. Det ena avtalet är knutet till köp av nätverksutrustning och har ett uppskattat årligt värde på 60 miljoner kronor. Det andra gäller drift av telefonilösningar och har ett årligt värde på 2,5 miljoner kronor. Båda kontrakten gäller i 2+1+1 år

Känslig infrastruktur i samhället

– Vi är nöjda. Genom -avtalen har vi täckt mycket viktiga behov för kommunens IKT-drift. Telenor Inpli har även tidigare levererat i enlighet med våra krav och förväntningar, säger byråchef Marit Forseth på Utvecklings- och kompetensbyrån, som har huvudansvaret för kommunens IKT-infrastruktur.

Avtalet om nätverksutrustning är centralt för arbetet med att bygga upp och modernisera den digitala infrastrukturen i Oslo kommun.

– Detta är ett mycket viktigt arbete som berör invånare i hela kommunen. Det är inspirerande att få vara med och bygga känslig infrastruktur i samhället på denna nivå, säger Hauglie-Hanssen från Telenor Inpli.

 

Kommunens digitala grundmur

Hauglie-Hanssen fortsätter:

 – Vi bygger den digitala grunden för Oslo kommun. Det rör sig om att förbereda för digitalisering av kommunens tjänster. För invånarnas del betyder detta exempelvis att ny inlärningsteknik lättare kan användas i skolor och förskolor. Eller att den digitala infrastrukturen fungerar sömlöst på sjukhem. Detta är saker som berör Oslos invånare varje dag, säger han.

Avtalet om drift och support av telefonlösningar är också viktigt för Oslo kommun. Centrala samhällsfunktioner som räddningstjänst, brandväsen och sjukhem är beroende av att detta fungerar.

Datametrix har också vunnit ett tredje kontrakt med Oslo kommun, ett driftskontrakt, tillsammans med sitt moderbolag Telenor.

– Dessa tre avtal gör oss totalt sett i stånd att proaktivt driva den digitala grunden för Oslo kommun på ett effektivt och optimalt sätt, avslutar Hauglie-Hanssen.

 

För mer information, kontakta:

Administrende direktør (VD) Eivind Hauglie-Hanssen i Norge, mobil 982 15 295

 

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100