Til innhold

Var inte rädd för att du blir av med jobbet på grund av digitaliseringsvågen

(Oslo 11 september 2017) Så få som var tionde norrman fruktar att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen kommer att göra jobben överflödiga. – Oroväckande och betryggande på samma gång, menar Jan Petter Torgersrud som är chef för innovation och konceptutveckling på Telenor Inpli.

Det har varit hart när omöjligt att läsa nyheterna eller gå på seminarier under de senaste åren utan att behöva lyssna till förutsägelser om att robotar och datorer står i begrepp att ta över våra jobb och arbetsplatser.

Men enligt en nyutkommen undersökning som har utförts får vår räkning bland yrkesverksamma verkar detta inte avskräcka norska arbetstagare; endast 9,4 procent oroar sig för att bli överflödiga.

– Det är positivt att man inte låter sig avskräckas av den tekniska utvecklingen. Men det står bortom allt tvivel att arbetslivet och våra arbetsmetoder under de närmaste tio åren kommer att ändra sig mer och i snabbare takt än någonsin tidigare, påpekar Jan Petter Torgersrud.

–  Tekniken och digitaliseringen kommer att ändra arbetslivet för många människor, öppna för nya arbetstillfällen och möjligheter, men kan också bjuda på utmaningar när det gäller arbetstagarnas kunskaper. Även om man själv inte blir bortdigitaliserad eller ersatt av robotar kommer det i arbetslivet att krävas helt andra kompetenser än idag, fortsätter Torgersrud.

Sju av tio arbetstagare tror inte att de blir överflödiga till följd av den tekniska utvecklingen, medan en av tio lutar åt båda hållen och en av tio inte vet. Vi ser inga större köns- eller åldersmässiga skillnader, förutom att de som är äldre än 65 år i något större grad oroas för att deras jobb inte kommer att behöva utföras av människor.

–  När vi tolkar resultatet måste vi ta hänsyn till att det i många stora yrkesgrupper i samhället, som bland sjuksköterskor, lärare eller hantverkare, är svårt att föreställa sig hur robotar eller digitaliseringen skulle kunna ta över. Detta är nog anledningen till den låga andelen som uttrycker oro för att bli överflödiga, hävdar Jan Petter Torgersrud.

I och med digitaliseringen blir många jobb överflödiga, andra berörs i mindre grad, men det skapas även nya möjligheter. Både chefer och medarbetare måste samspela med tekniken och erkänna att detta är ett kraftfullt verktyg som kommer att ändra arbetsmarknaden.

–  Det vi kan vara säkra på är att det hela tiden blir fler digitala hjälpmedel och digitala arbetsprocesser inom många yrken.  Så även om själva jobben eller tjänsterna inte blir överflödiga, kommer det inom en mycket snar framtid att krävas helt andra kunskaper och kompetenser för att utföra arbetsuppgifterna. I framtiden kan maskiner utföra definierade rutinjobb, men de kan aldrig ersätta människans förmåga till empati, kreativitet, nytänkande eller innovationer, menar Torgersrud

–  Det viktigaste i mötet med den tekniska utvecklingen är att man hyser en vilja att lära sig nya saker, omfamnar förändring och kompetenshöjning samt går in med förväntningar snarare än rädslor. Om man inte gör det finns det risk att man blir utkonkurrerad –  inte av robotar och datorer, utan av yngre arbetstagare med den rätta kompetensen och inställningen, fortsätter Torgersrud.

Den rikstäckande undersökningen utfördes av InFact under juni månad 2017. 1 035 intervjuer genomfördes, varav 695 intervjuade var sysselsatta.

 

För mer information, kontakta:

Jan Petter Torgersrud, chef för innovation och konceptutveckling, mobil: 97072900

 

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100