Til innhold

Webinarium om cybersäkerhet

Tack för att du deltog i vårt superaktuella och helt kostnadsfria webinarium om cybersäkerhet!

Nätbrottsligheten har ökat markant under Corona. Hur ser hotbilden ut och vilka är aktörerna bakom intrången? Vilka olika tillvägagångssätt använder sig nätbedragarna av? Hur går det till när företag anlitar oss för att “attackera” deras system utifrån för att hitta säkerhetsluckorna? Om det här och mycket annat pratade vi i ett kostnadsfritt webinarium om cybersäkerhet den 2 juni 2020 − med fokus på hur vårt land och våra företag påverkas i tider som dessa och hur vi kan skydda oss mot den nya hotbilden.

Under webinariet mötte du:

  • Internetstiftelsens expert inom nätbedrägerier Peter Forsman som berättade om nätbedragarnas olika tillvägagångssätt och hur dina anställda kan vara en säkerhetsrisk för företaget.
  • Telenor Inplis ansvarige för säkerhetstjänster Jonas Lindelöf som berättade om vilka säkerhetstjänster vi på Telenor Inpli erbjuder: Sårbarhetsanalys och Pentest.
  • Telenor Inplis certifierade etiska hackare Robin Holmström som berättade om hur det går till när företag anlitar oss för att “attackera” deras system utifrån för att hitta säkerhetsluckorna.
  • Telenors informationssäkerhetschef Ulf Andersson som berättade om hotet mot vårt land och våra företag och hur vi kan skydda oss mot den nya hotbilden.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100