Til innhold

Branscher

Vi på Telenor Inpli har kompetensen för att lösa olika typer av komplexa problem inom en rad olika branscher. Vi kan hjälpa dig att se möjligheterna och realisera potentialen som skapar förändring, tillväxt och ett företag som är redo för framtiden.

Offentlig sektor

Vi har gedigen erfarenhet av att leverera nätverksteknik och samverkanslösningar till den offentliga sektorn och kommuner över hela landet och ser nu att fler byter fokus från kundspecifika lösningar till IT som levereras som en tjänst.

Läs mer
Utdanning

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av design och implementering av sömlös och smidig nätverksinfrastruktur där användarna kan röra sig fritt utan att anslutningen påverkas.

Läs mer

Bank, finans och försäkring

Vi har lång erfarenhet av att leverera affärskritisk nätverksinfrastruktur till branschen och har gärna en dialog om så önskas.

Läs mer

Energi

Vi kan visa upp långvariga relationer med många branschaktörer och erbjuder innovationsprocesser, rådgivning, implementering och drift av nätverksinfrastruktur.

Läs mer

Industri

I framtidens industri kommer fabrikerna vara så flexibla att produkterna kan anpassas efter den enskilda kundens behov utan att det kostar mer än storskalig produktion. Vi bistår gärna inom innovationsprojekt och har lång erfarenhet av design av nätverksteknik.

Läs mer

Havsbruk

Vi har utvecklat ett koncept för anslutningsmöjligheter till havs, vilket lägger grunden för digitalisering och effektivisering av havsbruksnäringen.

Läs mer

Detaljhandeln

Vi har god kunskap om de utmaningar detaljhandeln står inför och vi har tillhandahållit en solid nätverksinfrastruktur till många av aktörerna i branschen.

Läs mer

Hälsa

När helse-Norge ska digitaliseras med elektroniska dokument och överföring av känslig information är en säker och solid nätverksinfrastruktur avgörande för att lyckas.

Läs mer

Olja och gas

Vi har lång erfarenhet av infrastruktur, nätverk och säkerhet. I vår roll som rådgivare hjälper vi till att bygga grunden för digitalisering, effektivitet och automatisering för våra kunder.

Läs mer

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100