Til innhold

Effektiv och säker drift

Nätverk och säkerhet är viktigt för butiksverksamhet när allt i butiken ska finnas online. Prissättning och skyltning görs digitalt och varubeställningen är automatiserad. Växlingsautomater, pantautomater, väktare, handscanner, kassaapparater och självbetjäningskassor måste alla vara online hela tiden. Kunden har en inköpslista eller ett recept på sin mobiltelefon och förväntar sig trådlöst nätverk i butiken. För butiksinnehavare är det intressant att hämta uppgifter om trafikdata och kundflöde för att skräddarsy en kunddialog och optimera beställning och exponering av varor. Vi har god kunskap om de utmaningar detaljhandeln står inför och vi har tillhandahållit en solid nätverksinfrastruktur till många av aktörerna i branschen.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100