Til innhold

Energi

Vi kan visa upp långvariga relationer med många branschaktörer och erbjuder innovationsprocesser, rådgivning, implementering och drift av nätverksinfrastruktur.

En bransch i förändring

En bransch bestående av energiproducenter och distributörer som levererar kritisk infrastruktur är föremål för strikta föreskrifter (föreskrifter om beredskap). Branschen står inför stora förändringar i en tid då mycket kan och bör digitaliseras, som exempelvis införandet av smarta mätare, digitalisering av stationer och övergång till modernare lösningar. Vi kan visa upp långvariga relationer med många branschaktörer och erbjuder innovationsprocesser, rådgivning, implementering och drift av nätverksinfrastruktur.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100