Til innhold

Digital vardag

Hälso- och sjukvården ska möta patienternas behov och samhällets krav inom vårdsektorn. För detta krävs ett modernt nätverk och bra tekniska lösningar för att säkerställa att de anställdas arbetsdag är effektiv och att patientupplevelsen blir så bra som möjligt. Allt fler enheter ansluts online, såsom teknisk utrustning, sensorer och arbetsverktyg. Patienter och besökare vill ha tillgång till gästnätverk där de kan ansluta sina enheter. När helse-Norge ska digitaliseras med elektroniska dokument och överföring av känslig information är en säker och solid nätverksinfrastruktur avgörande för att lyckas.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100