Til innhold

Havsbruk

Vi har utvecklat ett koncept för anslutningsmöjligheter till havs, vilket lägger grunden för digitalisering och effektivisering av havsbruksnäringen.

Digitalisering av havsbruksnäringen

Havsbruksnäringen växer i rask takt. På många platser är det önskvärt att flytta fiskodlingarna längre ut till havs. Miljöfrågor, laxlus och brist på automatisering kan bromsa industrins tillväxt. En förutsättning för digitaliseringen av havsbruksnäringen är att få burarna, mjärdarna, online. När mjärdarna är online kan utfodringsprocesserna automatiseras, fiskhälsan övervakas och fiskarnas antal och storlek kontrolleras. Detta underlättar fjärrarbete samt förenkling och automatisering av processer. Vi har utvecklat ett koncept för anslutningsmöjligheter till havs, vilket lägger grunden för digitalisering och effektivisering av havsbruksnäringen.

Kundcase

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100