Til innhold

Olja och gas

Vi har lång erfarenhet av infrastruktur, nätverk och säkerhet. I vår roll som rådgivare hjälper vi till att bygga grunden för digitalisering, effektivitet och automatisering för våra kunder.

Ny teknik för både onshore och offshore

Olje och gasindustrin upplever ett ökat behov av effektiviseringsprocesser. Det uppstår nya utmaningar som är relaterade till IT-säkerhet, arbetskraft, hälsa och säkerhet. Aktörerna söker ny teknik både för land och för offshore. Det finns ett behov av att länka IT-innovationen med arbetsmiljön, med målet att integrera information, data, människor och processer genom hela värdekedjan. Telenor Inpli levererar nätverk och säkerhetstjänster, vilket säkerställer kontroll och underlättar användningen av IoT, samtidigt som det effektiviserar produktionen och förbättrar arbetsmetodiken.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100