Til innhold

Bygger säker digital motorväg för Bertel O. Steen

När Bertel O. Steen 2012 utlyste anbudsförfrågan för driften av deras nätverksinfrastruktur blev det början på ett långsiktigt samarbete med det som nu heter Telenor Inpli. Och på en förändring av hela koncernens nätverkslösning.

– Vi har hittat en långsiktig samarbetspartner. Tillsammans bygger vi den digitala motorväg med de säkerhetslösningar ett företag som oss behöver. Utan detta stannar vi, säger Øyvind Hirsch.

Han är drifts- och förvaltningschef på Bertel O. Steen. Bakom sig har han 20 års erfarenhet från IT-branschen inom en rad olika verksamheter, däribland Capgemini. Nu leder han ett team på totalt 17 IT-medarbetare – med ansvar för 5 000 användare och 240 olika platser.

«I vår strategi från 2012 sa vi att vi skulle bli Norges största bilvaruhus 2018. När vi nu ser ännu längre framåt är vi beroende av en nätverkslösning och en säkerhetsplattform på toppnivå.»

 

Øyvind Hirsch, drifts- och förvaltningschef på Bertel O. Steen

Optimal lösning för att bygga morgondagens bilvaruhus

De flesta förknippar Bertel O. Steen med bilar eftersom företaget har en lång historia som importör av bilmärken som bland annat Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citröen och Smart. Det som är mer okänt för många är att den 117-åriga familjekoncernen är en stor aktör inom en rad olika branscher – från försvarsindustrin, jordbruk och industri till fastigheter, flygplatsverksamhet och varumärken som Viking Footwear.

– Att vi är en så stor och differentierad verksamhet ställer mycket höga krav på de nätverks- och säkerhetslösningar vi använder. I vår strategi från 2012 sa vi att vi skulle bli Norges största bilvaruhus 2018. När vi nu ser ännu längre framåt är vi beroende av en nätverkslösning och en säkerhetsplattform på toppnivå, säger Hirsch.

Företaget står inför stora digitaliseringsprojekt i framtiden. Det kommer att förändra sättet vi köper bil på – från näthandel till digitala showrooms. Behovet av att framtida kundservicelösningar bygger på en säker och effektiv struktur är bakgrunden till den digitaliseringsresa de nu genomför. Oavsett om lösningarna är molnbaserade eller kundplacerade.

Bertel O. Steen har tagit ett strategiskt beslut att vara trådlösa, med bland annat Cisco Multigigabit. Med ”smart licensing”-modellen har de nu fått alla licenser de behöver i ett paket. Det ger ökad funktionalitet och flexibilitet – och inte minst smidigare förvaltning.

Bygger digital motorväg

Telenor Inpli går nu från att driva Bertel O. Steens nätverk till att ha det övergripande ansvaret för drift och övervakning av säkerhetsplattformen. Med Telenor Inpli som koncernens Operations Security Centre (OSC), med det dagliga ansvaret för hela koncernens säkerhetslösningar, stärks samarbetet ytterligare mellan de två parterna.

– Vi har investerat i en infrastruktur för framtiden. Vi kallar det en digital motorväg. Detta säkerställer att vi slipper fastna i köer eller att köra av vägen – eller att någon tar sig in. Längs den digitala motorvägen bygger vi höga digitala säkerhetsräcken, säger han.

 

Höga säkerhetskrav

– Med vår mångsidiga portfölj, och Norges bästa bilvaruhus under paraplyet, är vi beroende av säkerhetssystem som fungerar lika bra för bilförsäljaren som för försvarssektionen inom koncernen. Och vi på IT kommer vara som en fotbollsdomare. Vi sköter vårt jobb när Bertel O. Steen-anställda över hela Norge inte märker något av oss, slår han fast.

«För oss är det oerhört viktigt att ha en samarbetspartner som vi kan arbeta och utvecklas tillsammans med, så att vi kan kämpa sida vid sida och lösa de utmaningar vi står inför tillsammans. Det har vi hittat hos Telenor Inpli.»

 

Øyvind Hirsch, drifts- och förvaltningschef på Bertel O. Steen

Han fortsätter:

– Nätverksinfrastrukturen måste vara på 110 % hela tiden. Det är faktiskt så enkelt att utan den, stannar företaget. Vi har en omsättning på 16–17 miljarder kronor om året. Det är cirka 2 miljoner kronor i timmen dygnet runt. Om detta stannar upp, så stoppas även pengaflödet.

I en koncern av Bertel O. Steens storlek finns det många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.

– Vi måste hela tiden handskas med en enorm mängd skräppost och phising-försök m.m. Vi stoppar till exempel över 90 % av all inkommande e-post. Av totalt ca 12 miljoner inkommande e-postmeddelanden i månaden, är det inte mer än ca 450 000 som kommer igenom. All e-post som inte kommer igenom utgör en säkerhetsrisk, säger han.

 

Samarbetsfilosofi

Hirsch är mycket nöjd med samarbetet med Telenor Inpli.

– En aktör i vår storlek kan väldigt lätt falla för frestelsen att pressa leverantörerna till det yttersta beträffande pris och leverans. Men vi är mycket måna om att upprätthålla samarbetstänkandet. Vi är inriktade på att bygga ett gediget och långsiktigt samarbete med två vinnare. Vi vill naturligtvis ha de bästa förutsättningarna men vår samarbetspartner måste också överleva, säger han.

Det hålls fasta driftsmöten varje månad mellan Telenor Inplis utvalda Service Manager och Bertel O. Steen, utöver ledningsmöten flera gånger om året, i syfte att kontinuerligt utvärdera och stärka samarbetsklimatet.

– För oss är det oerhört viktigt att ha en samarbetspartner som vi kan arbeta och utvecklas tillsammans med, så att vi kan kämpa sida vid sida och lösa de utmaningar vi står inför tillsammans. Det har vi hittat hos Telenor Inpli, avslutar Øyvind Hirsch.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100