Til innhold

Digitaliserar arbetsvardagen på St. Olavs Hospital

På St. Olavs Hospital kommunicerar sjukvårdspersonal, NTNU-anställda och studenter, robotar och elektroniska kartor med varandra via sjukhusets datanätverk. Sjukhuset är väl förberett för en modern, digitaliserad arbetsvardag tack vare Telenor Inpli.

Som en av Norges största hälso- och sjukvårdsinrättning är St. Olavs Hospital helt beroende av ett modernt nätverk för att arbetsvardagen ska vara så effektiv som möjligt – och för att patientupplevelsen ska vara så bra som möjligt. Fler och fler enheter ansluts till det trådlösa nätverket och behovet av kapacitet är mycket större nu än när St. Olavs Hospital installerade sitt första trådlösa nätverk 2005.

En uppgradering av det trådlösa nätverket var därför helt nödvändigt – både för att möta dagens behov men också för att sjukhuset ska vara rustat för att möta framtiden. St. Olavs Hospital ingick därför ett samarbete med det som nu heter Telenor Inpli för att upprätta ett trådlöst höghastighetsnät avseende sjukhusets digitala funktioner för anställda, patienter och besökare på sjukhuset.

Helsesjekk LAN

«Utrustningen som bytts ut har kontinuerligt satts i produktion utan problem och i projektet fanns ett starkt fokus på information och meddelanden om planerade driftstopp. Samarbetet har fungerat fantastiskt bra.»

 

Inger Dyrendahl, Tjänsteansvarig för arbetsyta och nätverk på Helse Midt-Norge IT (HEMIT)

Dimensionerat för ökad digitalisering

Med det nya nätverket kan St. Olavs Hospital stödja fler sensorer och elektroniska element som är anslutna till nätverket. Förutom sjukhusets egna utrustning är nätverket också utformat för patienternas internetanvändning – en service som i dagens samhälle är självklar för både patienter och besökare.

Några av de enheter som i dagsläget drar stor nytta av det uppgraderade nätverket är robottruckar (AGV) som används för leveranser inom sjukhuset. Detsamma gäller karttjänsten MazeMap som ger stabil tillgång till elektroniska kartor över sjukhuset. Nya åtkomstpunkter finns nu så tätt att karttjänsten kan använda det trådlösa nätverket som utgångspunkt för att lokalisera användarens plats. I framtiden förväntas det att det kommer finns fler elektroniska tjänster som behöver anslutas till det trådlösa nätverket.

 

Ökad kapacitet och servicekvalitet

Planläggningen av det nya nätverket gav en uppsättning med bättre kapacitet och bättre röstkvalitet på IP-telefoni samtidigt som nätverket fick möjlighet att tackla framtida användning av nya funktionaliteter. För att uppnå detta byttes en del av nätverkets grund, i form av kantswitchar, ut och antalet åtkomstpunkter fördubblades.

– Att vi har fördubblat antalet åtkomstpunkter hänger främst ihop med teknikens utveckling. Innan var tanken att täcka så mycket som möjligt per åtkomstpunkt. Nu finns det många fler enheter som ska anslutas och tjänsterna kräver mer bandbredd vilket innebär att man måste tänka kapacitet framför areal. Vi minskade täckningsområdet för varje punkt för att öka kapaciteten. Tjänsterna ska gå till närmaste punkt och det ska inte vara långt mellan dem, säger Inger Dyrendahl, tjänsteansvarig för arbetsyta och nätverk på Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

– Vi har också förberett oss för övergång från 2,4 GHz till 5 GHz. En övergång till 5 GHz leder till mindre störningar och en bättre upplevelse för användarna, säger Patrick Mostad som är en av flera av Telenor Inplis medarbetare som har arbetat med projektet.

Kontinuerlig uppföljning från Telenor Inpli

Telenor Inpli har ansvarat för planeringen det nya nätverket till St. Olavs Hospital och för leverans av utrustning. Det är Helse Midt-Norge IT (HEMIT) själva som har stått för implementeringen och drift. De är mycket nöjda med den uppföljning de har fått.

– Vi har fått en mycket erfaren projektledare. Han har haft löpande ansvar för planer, ekonomi och genomförande och inte minst styrt alla resurser som har arbetat mycket nattetid med att byta ut utrustningen. Dessutom har vi använt två konsulter för radioplaneringen, säger Dyrendahl på Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

– Radioplanering är avgörande för att ett så pass stort trådlöst nätverk ska fungera, särskilt eftersom områden som täcks av varje åtkomstpunkt måste ses i förhållande till varandra, säger Patrick Mostad på Telenor Inpli.

– Utrustningen som bytts ut har kontinuerligt satts i produktion utan problem och i projektet fanns ett starkt fokus på information och meddelanden om planerade driftstopp. Samarbetet har fungerat fantastiskt bra, avslutar Dyrendahl.

Efter slutförandet av det trådlösa nätverket fortsätter Telenor Inpli att bistå St. Olavs Hospital med att realisera ett antal nya tjänster.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100