Til innhold

Satellitkommunikation till havs

Fartyg, kryssningsfartyg, oljeriggar och yachter vill kunna kommunicera till sjöss som de gör på land och efterfrågar ständigt nya satellitkommunikationstjänster. Med hjälp från det som nu heter Telenor Inpli erbjuder Marlink sömlös kommunikation ute till sjöss.

Det norska företaget Marlink är en världsledande leverantör av maritim satellitkommunikation och har verksamhet över hela världen. Vart fjärde fartyg världen över som behöver satellitkommunikation on-demand använder sig av Marlink. På grund av utvecklingen inom kommunikation valde företaget att bygga ut en ny global infrastruktur för satellittjänster över hela världen.

Detta var förknippat med stora utmaningar. Förutom satellitdelen innebar det även utplacering och sammankoppling av satellitutrustning på nio markstationer – från USA i väst till Australien i öst.

– Roaming är centralt för oss. När ett fartyg hamnar utanför täckningen från en satellit, rör det sig in i täckning från en annan satellit. Förr innebar detta mycket manuellt arbete, förklarar Frank Orf, Director Engineering & Projects på Marlink.

– Det nya systemet med markstationer utspridda över hela jordklotet är utformat för att vara sömlöst så att övergångarna mellan satellittäckningen sker automatiskt och utan att det märks. Fartyget hamnar på en ny markstation medan det förflyttar sig, men nätverket förblir detsamma. Det är också viktigt att automatiskt byta system när man rör sig från vatten till land, fortsätter han.

Problemfri surf

Fraktfartyget skickar information till huvudkontoret, kryssningsfartyg delar information med systerfartyg: navigering, e-post och webbsurfning ska göras utan problem. För att säkerställa god leverans blev lösningen att upprätta skalbara och framtidsinriktade nätverkssystem. Dessutom utvecklar Telenor Inpli kontinuerligt specialanpassade lösningar för Marlink så att deras kommersiella, industriella och privata kunder kan få sina behov tillgodosedda.

– Vi har inrättat ett globalt nätverk med Cisco-utrustning. Med andra ord har vi nu ett nytt nätverk med större satellitkapacitet och inom landbaserad kommunikation kan vi erbjuda fler tjänster, säger Orf.

På Eik vid Stavanger ligger Marlinks norska huvudbas. Här övervakas skepp och båtar på alla världshaven.

– Det uppgraderade nätverket är viktigt driftsmässigt. Här från det operativa centret på Eik kan vi se alla båtar som är ute. Det är en stor fördel att kunna hantera alla uppgifter globalt från ett ställe, påpekar Orf.

 

Unika behov

Marlinks behov av att göra det möjligt för tusentals fartyg att kommunicera med omvärlden medan de är ute till sjöss, är unikt.

– Data kostar mycket över satellit, därför var vi tvungna att skapa en lösning som komprimerar data på ett bra sätt. Med större bandbredd och bättre satellitsystem, optimal kodning och fler tjänster kan Marlink få ett teknologiskt försprång framför sina konkurrenter, förklarar Roy Morken på Telenor Inpli.

Idag använder sig flera tusen båtar av den här nya infrastrukturen.

– Våra behov är relativt unika. Det har varit många utmaningar och vi har ambitiösa mål med en ny global infrastruktur. Huvudprojektet har fortskridit enligt planen och vi upplever att vår leverantör är mycket professionell. Vi ser fram emot fortsättningen, säger Orf.

 

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100