Til innhold
Sector Alarm netverk

Redo för en miljon kunder

Sector Alarm har under de senaste åren haft en fantastisk tillväxt. För att kunna fortsätta leverera högsta möjliga servicekvalitet samtidigt som antalet kunder ökar måste företagets nätverks- och säkerhetslösningar uppdateras. Det gör de nu tillsammans med Telenor Inpli.

– Att jobba med Telenor Inpli i stora projekt fungerar väldigt bra. Vi tänker likadant, vilket gör att arbetet blir smidigt och effektivt, säger Frank James Wilson, Group IT Security Manager på Sector Alarm.

Han har jobbat med Telenor Inpli i flera projekt tidigare, både hos Sector Alarm och hos tidigare arbetsgivare. Nu leder han ett stort projekt som ska bidra till att den tillväxt företaget haft kan fortsätta under kommande år.

– Efterfrågan på våra tjänster har ökat för varje år. I dag har vi över 500 000 kunder och vi räknar med att ha en miljon innan utgången av 2020. För att lyckas med det är vi beroende av en välfungerande it-organisation och framtidsinriktade it-lösningar. Då måste vi också ha samarbetspartner som förstår våra affärsbehov och levererar bra lösningar för vår infrastruktur, förklarar han.

Sector Alarm netverk

«Att jobba med Telenor Inpli i stora projekt fungerar väldigt bra. Vi tänker likadant, vilket gör att arbetet blir smidigt och effektivt.»

 

Frank James Wilson, Group IT Security Manager på Sector Alarm

Livsviktig uppgradering

Med en större kundvolym följer fler förfrågningar och fler transaktioner. Som leverantör av säkerhetslösningar måste Sector Alarm ha ett nätverk som är dimensionerat för att kunna klara en ökad belastning. Om så inte är fallet kan konsekvenserna bli ödesdigra.

– I värsta fall kan någon mista livet. Om det finns en tröghet i nätet kan det leda till att det tar för lång tid från det att ett larm utlöses till att vår larmcentral tar emot det. Vid en brand kan varje sekund ha stor betydelse för utfallet, förklarar Frank.

– Eftersom vi levererar så kritiska lösningar till våra kunder har vi väldigt höga krav på systemets upptid. När det gäller felmarginaler kan vi jämföras med ett sjukhus. Det är helt avgörande att våra lösningar inte går ner. Kunden ska kunna vara hundra procent säker på att larm omedelbart levereras och hanteras av oss, fortsätter han.

 

Standardiserade lösningar

Stor tillväxt på kundsidan betyder också stor tillväxt på it-avdelningen. De tekniska lösningar som för några år sedan hanterades av ett tiotal personer kommer innan årets slut att hanteras av femtio högkvalificerade medarbetare. Som en konsekvens av det måste lösningarna professionaliseras och standardiseras så att samma lösningar används i alla länder som Sector Alarm finns i. I dag har företaget verksamhet i Norge, Sverige, Finland, Irland och Spanien.

Tillsammans med Telenor Inpli har Sector Alarm nu skräddarsytt en enhetlig lösning för alla länder. Hela nätverksplattformen omdesignas så att alla länder framöver kommer att ha en gemensam mall och plattform – och därmed ett stabilt och driftssäkert ramverk för vidare expansion.

– Nu renodlar vi våra nätverks- och säkerhetslösningar och efterhand även kommunikationslösningarna. Övergången sker successivt och lägger grunden till en ännu större transformation som bland annat inkluderar övergången till IPv6, förklarar Frank.

Den kundansvarige hos Telenor Inpli menar att lösningarna tryggt kommer att leda in företaget i framtiden:

– Sector Alarm gör alltid genomtänkta val, de tänker i helhetslösningar och har ett långsiktigt fokus. Med en robust och framtidsinriktad digital grundstomme kan de behålla sin expansionstakt och nå en miljon kunder, säger Kenneth Lundsten.

Sector Alarm

«Efterfrågan på våra tjänster har ökat för varje år. I dag har vi över 500 000 kunder och vi räknar med att ha en miljon innan utgången av 2020.»

 

Frank James Wilson, Group IT Security Manager på Sector Alarm

Slutkunden märker inga förändringar

Frank är övertygad om att de anställda inom Sector Alarm kommer att uppleva en bättre svarstid för nättjänster i och med de nya uppgraderingarna. Kunden kommer däremot inte att märka någon skillnad.

– Kunderna ska inte märka någon skillnad. Även om uppgraderingarna är till nytta för våra kunder kommer det i första omgången att handla om ett bredare tjänstespektrum och fler tillgängliga funktioner, säger han.

 

Spännande tider väntar

Samarbetet mellan Sector Alarm och Telenor Inpli är långtifrån över. Förutom den uppgradering som nu görs på nätverkssidan görs det löpande utvärderingar av uppgraderingar av både kundcenter och larmcentraler globalt. Sector Alarm har som mål att fortsätta vara bäst i branschen på kundservice. Då behöver de system som skapar förutsättningar för det.

– Tillsammans med Telenor Inpli tittar vi på nya möjligheter inför framtiden. Det här är väldigt spännande tider för oss, avslutar Frank.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100