Til innhold
Flyplass

Brand story

Uppgiften som vi på Telenor Inpli har åtagit oss är att bygga den här digitala infrastrukturen. Vi levererar tjänsterna som får din vardag att fungera.

Utan oss stannar vardagen

Allting hänger ihop. Kittet som håller ihop hela rasket är samhällets infrastruktur. Vägarna som du kör på, elnätet, flygplatserna samt rören i marken. Allt det som vi tar för givet, men som aldrig får bli en självklarhet.

Förutom av den fysiska infrastrukturen har samhället blivit alltmer beroende av en grundmur som vi inte kan skönja med blotta ögat, men som alltid är närvarande: den digitala verkligheten.

Utan det här fundamentet stannar arbetsplatserna, skolorna, flygen och allas vardag upp.

Uppgiften som vi på Telenor Inpli har åtagit oss är att bygga den här digitala infrastrukturen. Vi levererar tjänsterna som får din vardag att fungera. Och vi förverkligar potentialen i ett väl fungerande och tryggt samhälle.

För det är inte så enkelt som att det skulle räcka med att smörja hjulen i samhällsmaskineriet. Det handlar om att försöka åstadkomma en värld som är bättre för alla. Den digitala infrastrukturen är förutsättningen för utveckling, innovation och nytänkande i ett samhälle där alla får sina behov tillfredsställda och kan förverkliga sin potential.

Värdeskapande och tillväxt

På Telenor Inpli tillhandahåller vi verksamhets- och samhällskritiska tjänster inom nätverk och säkerhet – samt lösningar som bereder mark för och skapar samverkan i moderna nordiska verksamheter.

Vi är en strategisk partner och rådgivare med insikter om din bransch, de utmaningar som du står inför och dina möjligheter. Vi är erfarna, kunniga och ligger i framkant. Genom smart användning av ny teknik och kunskaper om våra kunders innovationspotential bidrar vi till värdeskapande och tillväxt.

Insikter och kompetens 

Vi tror på betydelsen av närhet i relationer, både när det gäller våra kunder och anställda. Vi inser värdet av kunskap och vi vet att framgångar i framtiden kommer att baseras på erfarenheter som vi har skaffat oss i projekt som vi redan har slutfört.

Därför är löftet till våra kunder att vi ska leverera mervärde genom kunskap och kompetens.

Vi klarar av att infria det här löftet eftersom vi hänger med i utvecklingen, är trovärdiga och tillhandahåller lösningar som täcker dagens och framtidens behov.

De värden som vi tror på hjälper oss att driva vår verksamhet framåt:

 

Keep promises
Vi håller vad vi lovar och levererar alltid inom avtalad tid.  Vi är handlingskraftiga, initiativrika och ligger steget före.

Be respectful
Vi omfamnar mångfald och respekterar varandras åsikter.

Make it together
Vi litar på varandra och är stolta över vårt samarbete.  Vi delar med oss av våra erfarenheter, arbetar tvärvetenskapligt och odlar en inlärningskultur.

Keep exploring
Vi är öppna och nyfikna på tekniska möjligheter, utmanar etablerade lösningar och vågar kasta oss ut i det okända.  Vi ser möjligheter, värnar om partnerskap och inspirerar våra kunder.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100