Til innhold
GDPR

GDPR

Som kund hos oss kan du känna dig helt trygg,eftersom vi tar de nya integritetsbestämmelserna på allvar. Vi har skapat en projektgrupp som har satt General Data Protection Regulation (GDPR) på dagordningen och kontinuerligt arbetar för att få igenom nya bestämmelser.

Vi tar de nya integritetsbestämmelserna på allvar

Som kund hos oss kan du känna dig helt trygg,eftersom vi tar de nya integritetsbestämmelserna på allvar. Vi har skapat en projektgrupp som har satt General Data Protection Regulation (GDPR) på dagordningen och kontinuerligt arbetar för att få igenom nya bestämmelser. Vårt fokus ligger på att kunderna ska tas tillvara på och att de lösningar som vi använder oss av sköts om på rätt sätt.

Vad är GDPR?
GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter samt är en uppdatering av EU:s 20 år gamla dataskyddsdirektiv. Uppdateringen träder i kraft i maj 2018 och gäller för alla verksamheter där man hanterar personuppgifter om sina egna anställda, kunderna, användarna eller andra grupper.

Vad innebär de nya integritetsbestämmelserna för din verksamhet?
I alla verksamheter bör man redan nu börja förbereda sig på det nya regelverket. Jämfört med tidigare, medför de nya bestämmelserna fler och strängare skyldigheter. Brott mot sekretesslagen kan leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Vi rekommenderar att ni börjar att arbeta utifrån de nedanstående punkterna, som rekommenderas av Datatillsynsmyndigheten:

1: Skaffa er en översikt över vilken typ av personuppgifter som ni hanterar.
2: Kontrollera att ni uppfyller de nuvarande bestämmelserna
3: Sätt er in i det nya regelverket
4: Skapa nya rutiner där ni tar hänsyn till de nya bestämmelserna.

Varför behövs det nya bestämmelser?
Personuppgifter har blivit vår tids guld och därför ligger det både i tiden och är av avgörande betydelse att ändringen görs. Syftet är att stärka medborgarnas rättigheter och öka tilliten till digitala tjänster. Med den här förordningen är det tänkt att man ska skapa ett nytt europeiskt regelverk för gränsöverskridande utbyte av personuppgifter samt säkra samarbetet mellan myndigheter där man värnar om den personliga integriteten i olika länder.

Datatillsynsmyndigheten
Du kan läsa mer om ändringarna, vad som ändras, få råd och ladda ned användbart material från Datatillsynsmyndighetens webbsida. Här uppdateras hela tiden informationen i takt med att arbetet fortskrider.

Vill du läsa om hur våra informationskapslar och integritetsskydd påverkar dig? I så fall är det bara att kolla in landingsidan om informationskapslar och integritetsskydd.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100