Til innhold

Cookies och integritetsskydd

Information kring hur vi hanterar cookies på Telenor Inpli

Med nya EU-regler för informationsinhämtning och integritetsskydd funderar många på vad som menas med cookies/informationskapslar. Här kan du läsa mer om vad det betyder för din del.

När du börjar använda telenorinpli.no samtycker du till att vi kan placera cookies i din webbläsare.

Vår webbsida använder cookies för att ge dig, som besökare, tillgång till olika funktioner och egenskaper som kan göra det lättare för dig att använda våra hemsidor. Cookies utgörs av små textfiler som lagras i din dators webbläsare när du besöker en webbsida och när du vid en senare tidpunkt gör ett nytt besök kan cookies hämtas från webbläsaren för olika applikationstyper.

De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är automatiskt inställda på att godkänna cookies, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om man inte godkänner användningen av cookies kommer en hel drös webbsidor inte fungera optimalt.

På den här webbsidan använder vi cookies i följande syfte:

  • Analys av hur besökarna använder hemsidorna.
  • Skräddarsytt innehåll utifrån hur användarna använder webbplatsen
  • Skräddarsydd reklam i olika mediekanaler utifrån hur webbplatsens användare använder webbplatsen

 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Hantering av personuppgifter

  • Telenor Inpli leder det dagliga arbetet med personuppgifterna och är ansvarig för hanteringen.
    På Telenor Inpli hanteras personuppgifter med hänsyn till den rådande lagstiftningen och vi säljer inte personuppgifter till tredje parter. På Telenor Inpli hanterar man inte personuppgifter utan att det föreligger lagstadgade förutsättningar för hanteringen och inte utöver vad som krävs för att uppfylla ett lagligt ändamål med hanteringen. Våra underleverantörer har endast tillåtelse att hantera personuppgifter å våra vägnar med hänsyn till avtal om hanteringen av data och till våra krav på informationssäkerhet.
  • De uppgifter som samlas in på våra webbsidor ska kunna användas i marknadsföringssyfte, som till exempel för att bjuda in till seminarier, kurser, övriga evenemang, informationstillfällen om våra tjänster samt annan direkt/indirekt marknadsföring. Insamlade uppgifter ska även kunna användas i statistiskt syfte och för drift, underhåll och förbättring av våra webbsidor.
  • Telenor Inpli ansvarar inte för innehållet eller hanteringen av personuppgifter på externa webbsidor.

 

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få insyn i de personuppgifter som vi hanterar om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig blir korrigerade. Du har dessutom rätt att begära att bli glömd, vilket betyder att personuppgifterna om dig raderas. Såvida det inte föreligger något särskilt lagstadgat motiv till att vi måste fortsätta att hantera dina personuppgifter kommer de att raderas. Att lämna personuppgifter är frivilligt och man har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke till hantering av personuppgifter.
  • Använd de nedanstående kontaktuppgifterna om du vill kontakta oss.

Vänligen kontakt oss om du vill fråga oss något.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100