Til innhold

Om Telenor Inpli

Vi finns här för dig

På Telenor Inpli bygger vi den digitala infrastrukturen som du behöver för att digitalisera, arbeta innovativt och skapa nya affärsmöjligheter. Vi levererar verksamhetskritisk IT-infrastruktur till företag och bidrar till att utveckla viktiga samhällsfunktioner.

Ett säkert val

Vi har hjälpt till att lägga den digitala grunden som det moderna svenska samhället bygger på. För även om namnet är nytt sträcker sig både rötterna och erfarenheterna  tillbaka i tiden. Network Services etablerades 2004 och blev 2017 Telenor Inpli.

Telenor Inpli är ett helägt dotterbolag till Telenor Sverige per den 1 december 2018, och följer därmed de övergripande mål och strategier som finns inom Telenorkoncernen.
Telenor Inpli har strategier, mål och riktlinjer kopplade till vår verksamhet, både internt såväl som externt. Varje medarbetare tar del av vår Code of Conduct redan i samband med anställning och vi arbetar tillsammans löpande med vår kultur och våra värderingar.Mer information hittar du nedan via Telenors hemsida;

https://www.telenor.com/about-us/corporate-governance/

Med vår erfarenhet i kombination med djupa kunskaper inom teknik, bred kompetens och med koll på omvärlden kan vi hjälpa våra kunder göra rätt val –  i dagens och framtidens krävande affärsmiljöer.

Värdeskapande för våra kunder

Vi rustar våra kunder med värde. Genom smartare användning av teknik, effektivare processer och genom att kunna förutse nästa trend i jakten på den bästa lösningen för dina utmaningar.

Telenor Inplis verksamhet baseras på kompetens inom säkerhet, infrastruktur och nätverkslösningar och vi ska uppfattas som en smidig, lösningsorienterat och strategisk partner. Vi vill agera som din rådgivare – och när vi ingår i laget får du heltäckande lösningar med fokus på hela verksamhetsarkitekturen.

Nätverk och säkerhet

Telenor Inpli erbjuder tjänster och lösningar inom två kompetensområden:

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100