Til innhold

Om Telenor Inpli

Vi är här för dig

På Telenor Inpli bygger vi den digitala infrastrukturen som du behöver för att digitalisera, arbeta innovativt och skapa nya affärsmöjligheter. I egenskap av ledande skandinavisk leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar levererar vi verksamhetskritisk IT-infrastruktur till centrala samhällsaktörer och bidrar till att utveckla viktiga samhällsfunktioner.

Telenor Inpli är resultatet av en fusion mellan svenska Network Services, Daxcom och norska Datametrix. På Telenor Inpli arbetar det 400 högkvalificerade medarbetare som är fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Ålesund, Stavanger och Trondheim.

Ett säkert val

Vi har hjälpt till att lägga den digitala grunden som det moderna svenska och norska samhället bygger på. För även om namnet är nytt sträcker sig både rötterna och erfarenheterna långt tillbaka i tiden. Datametrix grundades redan 1982, medan Network Services etablerades 2004. Sedan dess har båda bolagen varit ledande inom nätverk och säkerhet på sina marknader.

Med den här erfarenheten i ryggen i kombination med djupgående kunskaper om olika tekniker, tekniska trender och den samhälleliga utvecklingen bemästrar vi dagens och framtidens krävande affärsmiljöer. Vi har insikterna och kan hjälpa våra kunder att göra rätt val.

Avgörande val för idag och morgondagen.

Utveckling och innovation

Men om avsikten är att behärska utveckling och innovation är det av största vikt att man har rätt kompetens, kunskaper och erfarenhet. I över 30 år har de bolag som utgör Telenor Inpli legat i framkant i utvecklingen och varit ett stöd för kunder genom flera teknikskiften.

När vi nu förenar våra krafter från tre bolag, samtidigt som tillhörigheten till och samarbetet med Telenor blir tydligare och starkare, får vi mer slagkraft än någonsin och en ännu mer framskjuten marknadsposition.

 

Värdeskapande för våra kunder

Detta resulterar i att vi rustar våra kunder med värdeflöden. Genom smartare användning av tekniken, effektivare processer och genom att alltid vinnlägga sig om att titta runt hörnet för att förutse nästa trend i jakten på den bästa lösningen för dina utmaningar.

Telenor Inplis verksamhet baseras på kompetens inom säkerhet, infrastruktur och nätverkslösningar och vi ska uppfattas som en smidig, lösningsinriktad och strategisk partner. Vi ska agera som din rådgivare – och när vi ingår i laget får du heltäckande lösningar med fokus på hela verksamhetsarkitekturen.

Nätverk och säkerhet

Telenor Inpli tillhandahåller tjänster inom två kärnkompetensområden:

Kommunikation

Vi erbjuder även kommunikationslösningar för våra kunder, gärna i nära samarbete med Telenors lösningar inom kommunikation

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100