Til innhold

Vårt säkerhetskoncept

Dagens säkerhetsmarknad består av många aktörer, produkter och ämnesområden, vilket resulterar i fragmenterade lösningar baserade på informationssilos. Högt tempo och avancerade hot i konstant förändring ställer krav på säkerhetsmarknaden och gör den oöverskådlig. Det är svårt att orientera sig, få överblick över möjligheter snabbt och hålla sig uppdaterad i samma takt som hoten uppstår.

Smart Säkerhet

Vill du veta mer om vårt säkerhetskoncept?

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig.

Kontakta oss

Proaktivitet – Synlighet – Automatisering

Vi vill erbjuda en helhets-säkerhetsarkitektur baserad på ett fåtal marknadsledande producenter. Något som kommer att säkerställa bra och säkert flöde av information mellan funktionsområden i säkerhetsarkitekturen och dynamisk hantering av nya hot. Detta kommer att kunna hjälpa dig att säkra dig mot avancerade framtida cyberangrepp på ditt företag och känsliga information.

Denna säkerhetsarkitektur ska säkerställa en dynamisk, återkonfigurerande arkitektur som ändrar sig i takt med den globala, nationella och lokala hotbilden. Uppdateringar av komponenter vid säkerhetshändelser görs gärna med hjälp av automatisering.

Smart Säkerhet

Skydda – Identifiera – Analysera – Ågärda

Vår säkerhetskoncept bygger på säkerhet från början till slut, från mobil- och slutprodukter till nätverk, applikationer och molntjänster. Säkerhetskonceptet består av en rad enskilda tjänster som kan sättas ihop och skräddarsys, genom att sätta samman olika tjänster för ditt företag. Det finns möjlighet att anpassa tjänsterna till önskad kapacitet, eventuella alternativ, andra integrationer och SLA-avtal (Service Level Agreement). Vårt Operational Security Center är din operationella partner och det som knyter samman de olika säkerhetstjänster vi erbjuder.

 

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100