Til innhold

IT-säkerhet

Vi rustar er inför en alltmer komplex IT-infrastruktur i en för varje dag mer föränderlig hotbild

Vi vill göra det enklare för dig att säkra dig mot cyberbrott

Användare har, när som helst och var som helst, åtkomst till tjänster från olika enheter. Det integreras hela tiden allt fler affärskritiska tjänster i nätverket och kraven på att tjänsterna ska vara tillgängliga ökar. Samtidigt ökar både förekomsten av och komplexiteten hos skadliga program och datainbrott. Trycket från cyberkriminella bidrar till att vi behöver tänka om när det gäller hur vi ska säkra våra digitala värden.

Proaktivitet, insikt och automation

Förutsättningen för effektiva säkerhetsåtgärder är proaktivt handlande, synlighet och insikter. Proaktivitet uppnår man genom att ligga i framkant och hålla sig uppdaterad. Insikt åstadkommer man genom att inhämta rätt typ av uppgifter från IT-infrastrukturen och genom att analysera de inhämtade uppgifterna. Vi kan vara proaktiva, skaffa oss insikter och vägleda dig under de olika säkerhetsarbetsfaserna.

Våra tjänster inom IT-säkerhet

Läs mer om vilka tjänster vi tillhandahåller

Kundcase

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100