Til innhold
Helsesjekk LAN

Hälsokontroll av lokalt nätverk

Ger en värdefull kartläggning av den lokala nätverksinfrastrukturen

Vid en sådan här hälsokontroll kan eventuella problem identifieras, och det utarbetas en grundlig rapport med översikt över viktiga iakttagelser, information om dessa iakttagelser och rekommendationer till förbättringar.

Varför ska man göra en hälsokontroll av nätverket?

En hälsokontroll av ett lokalt nätverk består av tre delar: insamling av data från alla inbegripna nätverkskomponenter; analys av de insamlade uppgifterna, där viktiga krav på säkerhet, stabilitet och skalbarhet i nätverket beaktas; och en rapport där resultaten av analysen sammanfattas på ett tydligt sätt och det ges konkreta rekommendationer. Hälsokontrollen avslutas med en detaljerad rapport där statusen för hela nätverket framgår, och där det ges specifika och underbyggda rekommendationer för förändringar som bör göras.

Nätverk

Vill ni få reda på mer om alla fördelarna med en hälsokontroll?

Kontakta oss

Fördelar med en hälsokontroll av nätverket

En hälsokontroll av ett lokalt nätverk ger en grundlig analys av kundens lokala nätverksinfrastruktur. I analysen uppmärksammas potentiella nätverksproblem och avvikelser i konfigurationen som är i strid mot bästa praxis, och det ges rekommendationer till förändringar som bör göras.

  • – Efter hälsokontrollen kan en ännu djupare analys utföras enligt särskild överenskommelse.
  • – Hälsokontrollen utförs av någon av våra kunniga konsulter.
  • – Ni får en fullständig inventeringsöversikt över utrustning med information om alla modeller, programvaruversioner, upptid och serienummer.
  • – Översiktligt topologidiagram
  • – Kapacitetsrapport med översikt över portstatus samt CPU- och minnesanvändning.
  • – Utvärdering av nätverksdesignen i förhållande till skalbarheten.

Läs mer om våra andra nätverkstjänster

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss 

+46 (0)8 410 23 100