Til innhold

Strategisk Nätöversyn

Med digitalisering i fokus

Framtidens nätverk

När verksamhetens krav på mobilitet, tillgänglighet och skalbarhet ökar ställs det även högre krav på infrastrukturen. Nätverket som tidigare hanterades som en fristående del av verksamheten är i dag en integrerad komponent i organisationers helhetsstrategi.

Varför bör man göra en Strategisk Nätöversyn?

En strategisk nätöversyn visar vägen till framtidens nätverk Att framtidssäkra nätverket för att möta utmaningar kring digitalisering och säkerhet samt att skapa konkurrensfördelar och mervärde är ett viktigt och komplext arbete som berör hela verksamheten.

IT-säkerhet

Vill du veta mer om hur kommer igång?

Kontakta oss

Med en strategisk nätöversyn tar Telenor Inpli fram en helhetsstrategi för nätverksinfrastruktur, med hänsyn till flexibilitet, kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i samband med nyinvesteringar och förändringsarbete relaterat till bl.a. digitalisering, molnmigrering, BYOD, SD-WAN, trådlös access och andra tekniska utmaningar.

ER STRATEGISKA PARNTER

Nätöversynen utförs av våra nätverksarkitekter i form av ett fördefinierat uppdrag bestående av tre faser:

Kartläggning
Kartläggning av befintlig infrastruktur, applikationer, tillgänglighet, säkerhet och utmaningar. Information samlas in via befintlig dokumentation och intervjuer med verksamheten. Även insamling med åtkomst till utrustning och konfiguration sker vid behov.

Behovsanalys
Verksamhetskraven identifieras. Tekniska krav, IT-strategi och målbild definieras, och tillsammans med en analys av kartläggningens resultat kan potentiella förbättringsområden fastställas.

Design
Krav-och målbilden beaktas för att skapa en behovsanpassad, skalbar och framtidssäker nätverkslösning som möter verksamhetskraven och tar hänsyn till ny teknologi, IT-trender samt kostnadseffektivitet.

Läs mer om våra andra tjänster inom Rådgivning och Kompetens

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100