Til innhold

Sårbarhetsanalys

Identifierar sårbarheter i din miljö

Proaktivt arbete med att förbättra säkerheten i din miljö

Försvåra för angripare genom att minimera er anfallsyta! Upptäck eventuella säkerhetsbrister i nätverket och ger dig förslag på åtgärder.

Varför Sårbarhetsanalys?

Dagens hotbild har förändrat vår uppfattning och våra prioriteringar kring IT-säkerhet. Behovet av sofistikerade och kraftfulla skydd är idag större än någonsin. För många organisationer är säkerhet och kompetens i nätverket en stor utmaning. Med vår tjänst hjälper vi dig att hitta säkerhetshålen i din infrastruktur.

Rådgivning och konsulter

Vill du veta mer om hur kommer igång?

Kontakta oss

Fördelar med sårbarhetsanalys

Extern Analys

Analysen ger dig insikt i företagets exponerings- och sårbarhetsnivå. Vår konsult analyserar er infrastruktur genom att inhämta öppet tillgänglig information på samma vis som en hotaktör som söker nya mål agerar. IP-adresser, öppna portar, subdomäner, servermjukvara, tjänster och protokoll dokumenteras och söks igenom efter kända säkerhetshål och konfigurationsproblem. Vi arbetar bland annat med verktyg såsom OpenVAS, ZAP och Nikto.

Vad vi levererar

En rapport med identifierad data , funna sårbarheter samt åtgärdsförslag produceras och överlämnas till er. Rapporten kommer i 2 delar, en exekutiv del som innehåller en lista på subdomäner, IP-adresser, portar, certifikatinformation och antal identifierade säkerhetsproblem listade efter graderingen Hög, Medium och Låg risk. Den andra delen är riktad till administratörer, och innehåller djupare teknisk data om varje informationspunkt samt förslag på åtgärder.

Våra rådgivnings- och konsulttjänster

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100