Til innhold

SD-WAN

Nästa generations kommunikationsnät med fokus på säkerhet och flexibilitet

Digital transformation och tjänster i molnet ställer nya krav på kommunikationslösningar, nätverk och säkerhet. SD-WAN är nästa generations kommunikationsnät som gör det säkert för ditt företag att anpassa er i den digitala förändringsresan.

Allt högre krav på insyn
Nya säkerhetshot som dyker upp i stort sett dagligen är en utmaning för IT-avdelningen. Nätverket är ofta en kritisk resurs för verksamheten samtidigt som alltfler behöver få tillgång till det, alltifrån uppkopplade saker (Internet of Things, IoT) till nya applikationer och verktyg. Därför ställs allt högre krav på insyn över nätverket och hur det används av användarna. En stor fördel med Telenors SD-WAN-tjänst är de avancerade säkerhetsfunktionerna i nätverket som skyddar data och applikationer från attacker oavsett hur kontoret är anslutet till nätverket.

Vad är SD-WAN?
SD betyder Software Defined, vilket innebär att man separerar managering och kontroll från den hårdvara som används för att realisera tjänsten, man “skiljer hjärnan från musklerna”. Med SD-WAN sätts ett säkert, krypterat nätverk upp baserat på Internet eller annan form av anslutning. Med central management och automatiserad samordning av program och tjänster får man överblick och kan snabbt göra förändringar i nätverket när verksamheten förändras.

Maximal flexibilitet för att optimera kostnad, prestanda och mobilitet
Företagets nätverk måste kunna svara upp mot snabba förändringar och alltid prestera på topp. Oavsett om det gäller expansion, nya arbetssätt eller nya applikationer som ska användas. Med SD-WAN kan varje kontor eller verksamhetsställe anslutas till företagets nätverk utifrån sina behov. Fiber för optimal prestanda eller mobil uppkoppling för maximal rörlighet eller både och. Med både fiber och mobil uppkoppling får man en redundant uppkoppling vilket innebär att kontoret kan vara online även om tex fibern skulle grävas av. Även Internetanslutningar som inte levererats av Telenor kan användas eftersom SD-WAN-tjänsten etableras ovanpå Internet-lagret.

Optimal användarupplevelse oavsett IT-miljö
På många företag pågår en förflyttning av IT-miljöer (servrar, applikationer, infrastruktur) från egna datacenters till molntjänster, privata eller publika. Vissa går över helt till molnbaserade medan andra behöver ha tillgång till egna resurser även framöver. Med SD-WAN hanteras varje applikation utifrån sina behov så att det blir en optimal användarupplevelse oavsett om trafiken ska till en publik molntjänst eller till ett privat datacenter

Full kontroll över ditt nätverk i kundportalen
I Telenor SD-WAN får du tillgång till en kundportal som ger full kontroll över trafiken i nätverket och kan följa upp prestanda och kvalitet.

Nyhet

Telenor Inpli blir Telenor!

Telenor Inpli är nu en fullt ut integrerad del av Telenor. Besök gärna telenor.se/foretag om du vill veta mer om SD-WAN och våra andra tjänster inom säkerhet och nätverk,

Läs om Telenor SD-WAN

Våra nätverkstjänster

Kundcase

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100